antiworld.se the project the recordings the guests media info/contact
 

Dr K. 3.5.2008:

Mattias Martinson and Anders Johansson

lecture and talk

Dogville, eller, att vara solidarisk med metafysiken när den faller
Det finns en uttalad eller outtalad idé som omgärdar all konst: oavsett hur hemskt konstverkets innehåll må vara, är den estetiska erfarenheten i mötet med verket subjektivt uppbygglig. Problemet med denna föreställning om uppbygglighet är inte minst att den tycks implicera en reaktiv eller rent av nihilistisk etik; föreställningen om godhet och uppbygglighet bygger på en mer fundamental idé om ondska. Den danske filmregissören Lars von Trier har i flera av sina filmer bearbetat detta förhållande, tydligast kanske i Dogville. Anders Johansson kommer i sitt föredrag diskutera hur Dogville med olika medel försöker tackla denna godhetsmetafysik.

Mattias Martinsons föredrag handlar om hur den samtida ateismen och religionskritiken i många avseenden tvingas tillbaka till den religiösa ordning som den reagerar mot. Är det meningsfullt att rent intellektuellt bryta sig lös från en religiös verklighetsuppfattning när religionen ändå ständigt gör sig påmind som en dold eller öppen förutsättning för själva begreppet om den goda kultur som religionskritiken vill värna? Svaret är långt ifrån givet, men en temporär slutpunkt nås i dialog med Theodor W. Adorno, som utan att frånsvära sig ateismen, har pläderat för en trohet mot religionen i form av ett asketiskt avståndstagande från varje religiöst anspråk.